Paradajka La Torrente

Chuť a tradícia!

Svedomité remeslo, rituál ktorý oživil Giuseppe Torrente pred viac ako 60. rokmi.

Nielen dobrota a tradícia, ale aj poslanie, ktoré prichádza z ďaleka pre chutnú a zdravú výživu!

Pochádza z kontrolovaných a monitorovaných fariem z oblastí Campania a Puglia.

Vlastní výrobný disciplinár, ktorý zabezpečuje kontrolu kvality obrábanej pôdy a závlahovej vody.

Kontroluje a overuje kultivačné procesy paradajky pomocou terénnych inšpekcií, pričom venuje pozornosť výživovým činnostiam rastlín a vykonávaniu fytosanitárnych ošetrení.

Vykonáva viacnásobné odbery vzoriek a analýzu na overenie rezíduí agroliečiv, dusičnanov a ťažkých kovov s cieľom získať bezpečný, zdravý a vysokokvalitný výrobok.

 

Lúpané paradajky 400g a 2500g
Krájané paradajky 2500g
Paradajkový koncentrát 2000g
Paradajková dužina 10kg
Žlté Datterini 400g a 2000g
“Piennolo del Vesuvio DOP” 400g a 2000g
“Borlotti” Varená Fazuľa na prírodno 400g